wat kan ik voor u doen?

Herkent u dit?

De Wet Verbetering Poortwachter maakt u als werkgever verantwoordelijk voor zieke werknemers en de verzuimbegeleiding en re-integratie; hoofdpijndossiers! U wilt een deskundig casemanager die u met raad en daad terzijde staat!

Een administratiekantoor doet uw boekhouding en maakt uw arbeidscontracten volgens een ‘universeel’ model: one size fits all.  Elke situatie is anders en vraagt om een overeenkomst passend bij die specifieke omstandigheden. Maatwerkcontracten behoeden u voor missers en financiële schade!

U heeft behoefte aan personeelsrichtlijnen en het vastleggen van HRM beleid in een bedrijfsreglement? Vaak is de uitkomst van de verplichte RI&E: het ontwikkelen van professioneel beleid op het terrein van Arbo, verzuim en HRM.

Arbeidswetgeving verandert continu en cao- en wetsteksten (b)lijken ‘abracadabra’ voor u. Voor personeelsvraagstukken wilt u een expert die het antwoord of de oplossing voor u heeft!

Een arbeidsconflict of (dis-)functioneren moet met een werknemer besproken worden. Moeilijk, want communicatie vraagt om zenden en ontvangen. Bemiddelen, onderhandelen, het voeren van een slecht nieuws gesprek met inlevingsvermogen en takt; dat zijn vaardigheden van een deskundige.

Een UWV beslissing waar u het niet mee eens bent of een dreigende brief van een arbeidsjurist ontvangen? Ook daar weet ik wel raad mee.

Uit mijn HR praktijkervaring kan ik een boek met casussen vullen; teveel om op te noemen. Uw probleem is mijn uitdaging!

Afspraak maken?
‘Waar ligt u van wakker?’