Nadering AOW leeftijd is geen reden voor verlaging transitievergoeding

Een werknemer die de AOW leeftijd nadert, heeft hij bij ontslag ook recht op de volledige transitievergoeding. Het Gerechtshof ’s Hertogenbosch, heeft hierover een uitspraak gedaan op 13 juli 2017  (ECLI verkort: 3263).
In deze zaak had de rechter de transitievergoeding verlaagd, maar besliste het Hooggerechtshof dat dit niet terecht is en de werknemer recht heeft op de volledige transitievergoeding. “Nadering AOW leeftijd is geen reden voor verlaging transitievergoeding” verder lezen