Successen

Succes illustreert de de waarde van mijn inzet.

Behaalde successen hebben met geld, mensen of beiden te maken. Graag geef ik enkele succesverhalen uit mijn praktijk:

Aanzienlijke bedragen aan claimuitkeringen zijn ontvangen voor te veel betaalde (verzekerings-) premies of voor schade bij arbeidsongeschiktheid (regresrecht). 

Personeelssubsidies en besparingen op verzuimkosten leverende klanten al aanzienlijke bedragen op. 

Zorgvuldig casemanagement bij arbeidsongeschiktheid en dossiers die ‘Poortwachter-toets’ bestendig zijn, hebben werkgevers behoed voor grote uitgaven en UWV loonsancties.  

Als extern deskundige heb ik HRM vakgenoten geadviseerd bij casemanagement van bestaande ‘hoofdpijn dossiers’ en daarmee UWV sancties weten te beperken.

Door interventies voor het verbeteren van de communicatie en onderlinge relaties zijn mensen weer met plezier gaan samenwerken: dat levert veel voldoening op en verdient zich ook in geld terug.

De investering in HRM advies- en ondersteuning, heeft zich in klinkende munt terug verdiend!