Senior of junior in vacaturetekst…….. Leeftijddiscriminatie?

Direct verwijzen naar de leeftijd van een sollicitant in een vacaturetekst is niet toegestaan. Door een wettelijke maatregel kan wel tijdelijke een uitzondering worden gemaakt. ‘Junior’ en ‘senior’ kunnen bij een functiebenaming gebruikt worden om het niveau van de functie aan te geven en zijn toegestaan. Een uitspraak van de kantonrechter heeft dit bevestigd.

Op 1 februari 2017, heeft de kantonrechter van de Rechtbank Midden -Nederland hierover uitspraak gedaan in een zaak (ECLI: 891).  De eiser was een sollicitant van 59 jaar oud. Hij solliciteerde op de functie van ‘junior juridisch adviseur externe rechtshulp en intake nieuwe meldingen’ en werd afgewezen. In een gevraagde toelichting gaf de verzekeraar als motivatie dat er in het team al veel senioriteit zat en voor de balans in het team naar een junior collega gezocht werd. De sollicitant zag hierin aanleiding voor een procedure bij de kantonrechter. Hij vordert een schadevergoeding omdat de verzekeraar hiermee een grote groep ervaren (veelal oudere) sollicitanten zou uitsluiten en  aantoonbaar de wens had om een jonger persoon aan te trekken.

De verzekeraar betwist dat en stelt dat de sollicitant de schriftelijke toelichting heeft uitgelokt met als doel een schadevergoeding voor onrechtmatig handelen te eisen. Hij zou eerder soortgelijke procedures tegen de Staat en tegen een bemiddelingsbureau hebben aangespannen.

De kantonrechter stelt dat niet vaststaat dat er sprake is van misbruik van procesrecht door de sollicitant. Ook kan niet bij voorbaat worden gesteld dat deze zaak kansloos was. In de uitspraak van de kantonrechter wordt de sollicitant in het ongelijk gesteld en de vordering afgewezen. De kantonrechter verwijst hierbij ook naar een advies van de Commissie Gelijke Behandeling. Zij stelt dat er geen sprake is van leeftijdonderscheid. De toevoeging van ‘junior’ of ‘senior’ aan een functie zegt iets over de zwaarte van de functie en niet over de leeftijd van de gezochte kandidaat.

Een functiebenaming met senior of junior in een vacature, is dus gewoon toegestaan.