Brandweer antwoordt op preventie beroepsziekten met BOE

Preventie van beroepsziekten is in de verschillende arbeidswetten als verplichting voor werkgevers verankerd. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat brandweerlieden een verhoogd risico op werkgerelateerde kanker lopen. De Brandweer regio Haaglanden heeft daarom besloten om extra preventieve maatregelen te treffen.  Het antwoord hierop is de BOE, wat staat voor Basis Ontsmettings Eenheid. Dit is een brandweerwagen die voorzien is van een kleedhok en zakken voor vuile was. Brandweerlieden kunnen hier hun vuile kleren in laten vallen, daarna douchen en schone kleding aantrekken.

Ook de werkkleding zelf is vernieuwd. Vanaf 20 juni 2017 gebruikt de brandweer de nieuwe pakken. Deze pakken zijn uitgevoerd in een lichte kaki kleur, waardoor vuil eerder gezien wordt. Ook nemen de pakken minder vuil op, bevatten minder zakken en klittenband. Blootstelling aan gevaarlijke en giftige stoffen, veroorzakers van werkgerelateerde kanker, moet ten alle tijden voorkomen worden.  Van een werkgever wordt verwacht dat hij er alles aan doet om dit te voorkomen. Soms vergt dit grote investeringen. Geld mag echter nooit een argument zijn om maatregelen niet te nemen; een goede gezondheid is immers onbetaalbaar.

 

Hoe de Brandweer regio Haaglanden werk maakt van arbeidshygiëne,  kunt u lezen en zien op hun website.