PPA online assessment

Wilt u eenvoudig en snel een assessment laten doen?

De Persoonlijke Profiel Analyse (een DISC-test) is ontwikkeld door Thomas International en is een gevalideerde assessmenttool die inzicht geeft in:

  • kernkwaliteiten (de sterke- en zwakke punten);
  • karaktereigenschappen en voorkeursgedrag op de werkvloer;
  • communicatie en sociale vaardigheden;
  • drijfveren voor gedrag: de motivatie;
  • welke functie het beste bij de competenties van de kandidaat past.

De toepassing van de test is de koppeling van personen aan functies voor coachen, ontwikkelen en trainen van medewerkers.

De PPA wordt gebruikt voor:

  • selectie van de juiste persoon voor een functie;
  • verbetering van de communicatie;
  • motiveren van werknemers;
  • herkennen van aandacht punten voor verdere ontwikkeling;
  • performance management.

De online test is verkrijgbaar is in vele talen, dus ook geschikt voor uw buitenlandse werknemers of sollicitanten. De test is eenvoudig uit te voeren en vooral ook snel; in een tijdsbestek van 8 minuten! De beschrijving van de kandidaat is treffend herkenbaar!

De schriftelijke uitslag van de test wordt ondersteund door 3 grafieken waaruit gedetailleerde informatie is af te leiden: wat is het zelfbeeld, hoe wordt in stress situaties gereageerd en hoe is de opstelling van de kandidaat naar anderen toe.

Drijfveren en gedrag
De drijfveren van mensen verschillen en worden aangeduid met de letters D, I, S en C. Ze kunnen per persoon en per situatie verschillen. De PPA geeft inzicht in het gedrag wat iemand in bepaalde situaties zal vertonen. Summier gaat het om de volgende kenmerken:

D-types zijn Direct en Dynamisch. Ze bepalen graag de gang van zaken en willen leiding geven: ze zoeken doelen, controle en uitdaging.  Zij stellen Wat-vragen en willen alleen details weten wanneer die er toe doen.

I-types zijn Inspirerend en Interactief. Zij willen positief benaderd worden en lopen harder op complimenten. Ze stellen Wie-vragen, zoeken publieke erkenning, tonen gevoel en enthousiasme.

S-types zijn Sociaal en Stabiel. Ze willen rationeel benaderd worden, zijn gemoedelijke en vriendschappelijk. Zij stellen Hoe-vragen en hebben tijd nodig om rustig te kunnen wennen aan veranderingen en nieuwe ideeën. Zij zijn dienstbaar en werken graag samen.

C-types zijn Correct en Consciëntieus. Zij willen een analytische benadering van zaken, willen objectiviteit en feiten, zijn grondig, niet gehaast en gaan voor kwaliteit. Ze stellen Waarom-vragen en kiezen in hun benadering voor logica en voor de beste oplossing.

Iedereen kent een mengeling van de bovengenoemde gedragingen, die afhankelijk van de situatie en omgeving, afwijkend kunnen zijn. Mensen onderscheiden zich door een unieke patroon van eigenschappen, een karakteristieke denkwijze en manier om gemotiveerd te raken. De PPA brengt dit in kaart, analyseert spanningen en voorspelt gedrag onder druk (in stress situaties).

Voor het gebruiken van de tool en het interpreteren en bespreken van de PPA, ben ik door Thomas International gecertificeerd. Inlogcodes koop ik op aanvraag voor klanten in.

Meer informatie en een voorbeeld PPA rapportage stuur ik u graag toe.