Nadering AOW leeftijd is geen reden voor verlaging transitievergoeding

Een werknemer die de AOW leeftijd nadert, heeft hij bij ontslag ook recht op de volledige transitievergoeding. Het Gerechtshof ’s Hertogenbosch, heeft hierover een uitspraak gedaan op 13 juli 2017  (ECLI verkort: 3263).
In deze zaak had de rechter de transitievergoeding verlaagd, maar besliste het Hooggerechtshof dat dit niet terecht is en de werknemer recht heeft op de volledige transitievergoeding. “Nadering AOW leeftijd is geen reden voor verlaging transitievergoeding” verder lezen

Bij ontbreken Arbocontract volgt meteen een boete!

In navolging op de gewijzigde Arbowet die op 1 juli 2017 is ingegaan, wordt het sanctiebeleid aangescherpt. De Inspectie SZW heeft een toezichthoudende taak en geeft nu bij het ontbreken van een contract met een arbodienstverlener, of het ontbreken van een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie), eerst een waarschuwing.  Meestal krijgen organisaties dan  drie maanden de tijd om dit alsnog in orde te maken.  Per 1 oktober 2017 komt de waarschuwing voor het niet hebben van een contract met een Arbodienst of bedrijfsarts te vervallen. Vanaf dan krijgen organisaties die niet aan de wettelijke verplichting voldoen, metéén een boete opgelegd! “Bij ontbreken Arbocontract volgt meteen een boete!” verder lezen