Brandweer antwoordt op preventie beroepsziekten met BOE

Preventie van beroepsziekten is in de verschillende arbeidswetten als verplichting voor werkgevers verankerd. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat brandweerlieden een verhoogd risico op werkgerelateerde kanker lopen. De Brandweer regio Haaglanden heeft daarom besloten om extra preventieve maatregelen te treffen.  Het antwoord hierop is de BOE, wat staat voor Basis Ontsmettings Eenheid. Dit is een brandweerwagen die voorzien is van een “Brandweer antwoordt op preventie beroepsziekten met BOE” verder lezen

Bij ontbreken Arbocontract volgt meteen een boete!

In navolging op de gewijzigde Arbowet die op 1 juli 2017 is ingegaan, wordt het sanctiebeleid aangescherpt. De Inspectie SZW heeft een toezichthoudende taak en geeft nu bij het ontbreken van een contract met een arbodienstverlener, of het ontbreken van een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie), eerst een waarschuwing.  Meestal krijgen organisaties dan  drie maanden de tijd om dit alsnog in orde te maken.  Per 1 oktober 2017 komt de waarschuwing voor het niet hebben van een contract met een Arbodienst of bedrijfsarts te vervallen. Vanaf dan krijgen organisaties die niet aan de wettelijke verplichting voldoen, metéén een boete opgelegd! “Bij ontbreken Arbocontract volgt meteen een boete!” verder lezen