Nadering AOW leeftijd is geen reden voor verlaging transitievergoeding

Een werknemer die de AOW leeftijd nadert, heeft hij bij ontslag ook recht op de volledige transitievergoeding. Het Gerechtshof ’s Hertogenbosch, heeft hierover een uitspraak gedaan op 13 juli 2017  (ECLI verkort: 3263).
In deze zaak had de rechter de transitievergoeding verlaagd, maar besliste het Hooggerechtshof dat dit niet terecht is en de werknemer recht heeft op de volledige transitievergoeding. “Nadering AOW leeftijd is geen reden voor verlaging transitievergoeding” verder lezen

Senior of junior in vacaturetekst…….. Leeftijddiscriminatie?

Direct verwijzen naar de leeftijd van een sollicitant in een vacaturetekst is niet toegestaan. Door een wettelijke maatregel kan wel tijdelijke een uitzondering worden gemaakt. ‘Junior’ en ‘senior’ kunnen bij een functiebenaming gebruikt worden om het niveau van de functie aan te geven en zijn toegestaan. Een uitspraak van de kantonrechter heeft dit bevestigd. “Senior of junior in vacaturetekst…….. Leeftijddiscriminatie?” verder lezen

Brandweer antwoordt op preventie beroepsziekten met BOE

Preventie van beroepsziekten is in de verschillende arbeidswetten als verplichting voor werkgevers verankerd. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat brandweerlieden een verhoogd risico op werkgerelateerde kanker lopen. De Brandweer regio Haaglanden heeft daarom besloten om extra preventieve maatregelen te treffen.  Het antwoord hierop is de BOE, wat staat voor Basis Ontsmettings Eenheid. Dit is een brandweerwagen die voorzien is van een “Brandweer antwoordt op preventie beroepsziekten met BOE” verder lezen

Bij ontbreken Arbocontract volgt meteen een boete!

In navolging op de gewijzigde Arbowet die op 1 juli 2017 is ingegaan, wordt het sanctiebeleid aangescherpt. De Inspectie SZW heeft een toezichthoudende taak en geeft nu bij het ontbreken van een contract met een arbodienstverlener, of het ontbreken van een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie), eerst een waarschuwing.  Meestal krijgen organisaties dan  drie maanden de tijd om dit alsnog in orde te maken.  Per 1 oktober 2017 komt de waarschuwing voor het niet hebben van een contract met een Arbodienst of bedrijfsarts te vervallen. Vanaf dan krijgen organisaties die niet aan de wettelijke verplichting voldoen, metéén een boete opgelegd! “Bij ontbreken Arbocontract volgt meteen een boete!” verder lezen