Casemanagement Wet Verbetering Poortwachter

Een ‘Poortwachterproof’ verzuimdossier is een vereiste om UWV loonsancties te voorkomen!

Iedere werkgever krijgt een keer met een zieke werknemer te maken. De kortdurende zieken zijn geen kostenpost waar een ondernemer direct van zal wakker liggen.  Veel ondernemers realiseren zich ook niet dat een zieke werknemer gemiddeld tussen € 250 tot 300 per dag kost…..

Betrokken en gemotiveerd personeel zal niet snel verzuimen; ziek worden overkomt je, maar verzuimen is een keuze.  Met een goed verzuimbeleid zal het grijze verzuim tot het verleden gaan horen.  Arbeidsongeschikte medewerkers die met hun ziekte nog in staat zijn om, met aangepaste werktijden of -werkzaamheden,  productief te zijn zullen, moeten aan het werk. De Wet Verbetering Poortwachter verwacht dat van de werknemer en van de werkgever. De werkgever wordt verwacht dat hij alles wat redelijkerwijze verwacht kan worden en binnen zijn vermogen ligt, zal doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. De Wet Verbetering Poortwachter gaat uit van het principe dat de vervuiler betaald en wanneer een werknemer uiteindelijk na 86 weken een WIA uitkering aanvraagt, worden te weinig inspanningen de werkgever al toegerekend.

Van het belang van het bijhouden van een goede administratie en het tijdig ondernemen van de juiste stappen voor re-integratie van een zieke werknemer,  zijn werkgevers zich (meestal) wel bewust. Zij kunnen daarbij advies inwinnen en zich laten ondersteunen, maar aan het einde van de rit blijft de verantwoordelijkheid voor de re-integratie bij de werkgever liggen.

Laat u ondersteunen door een professional die weet wat het UWV van u eist: Compan HRM. Ik weet waar risico’s zitten en valkuilen liggen. Door constructief met uw werknemer te communiceren en te overleggen met Arboartsen en arbeidsdeskundigen wordt een ‘Poortwachter-proof’ dossier opgebouwd en gestuurd op een spoedige re-integratie (naar eigen- of ander werk) van de werknemer.