Nadering AOW leeftijd is geen reden voor verlaging transitievergoeding

Een werknemer die de AOW leeftijd nadert, heeft hij bij ontslag ook recht op de volledige transitievergoeding. Het Gerechtshof ’s Hertogenbosch, heeft hierover een uitspraak gedaan op 13 juli 2017  (ECLI verkort: 3263).
In deze zaak had de rechter de transitievergoeding verlaagd, maar besliste het Hooggerechtshof dat dit niet terecht is en de werknemer recht heeft op de volledige transitievergoeding.

De casus
Het ging hierbij om een werknemer die een IVA uitkering ontving en waarvan de werkgever na 2 jaar ziekte de arbeidsrelatie wilde beëindigen. Hierbij wilde de werkgever de werknemer geen transitievergoeding meegeven. Hij was van mening dat de doelen van de vergoeding, namelijk compensatie van het ontslag en het vergemakkelijken van de overstap naar een andere baan, niet van toepassing waren, omdat de werknemer over een paar maanden de AOW leeftijd zou bereiken. De Kantonrechter ging ten dele mee in deze denkwijze en matigde de transitievergoeding van € 73.514,42 naar € 25.000.

Het gerechtshof was het niet met de rechter eens, omdat volgens het hof de Wetgever niet het oogmerk had om een werknemer die de AOW leeftijd nadert een lagere transitievergoeding toe te kennen. Slechts wanneer het dienstverband eindigt op- of na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd, is een werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. De transitievergoeding staat los van de schade- of het inkomensverlies dat de werknemer lijdt door het ontslag.

Had de werkgever ook anders kunnen handelen?
De werkgever had kunnen overwegen om het dienstverband niet te beëindigen, maar af te wachten tot de werknemer de AOW leeftijd  bereikt. Tijdig per brief melden dat het dienstverband gaat eindigen in verband met het behalen van de AOW leeftijd,  had volstaan.  Over de resterende maanden van het dienstverband was geen loon verschuldigd, want na 2 jaar ziekte eindigt wettelijk de loonbetalingsplicht.  De werknemer krijgt tot de AOW leeftijd een inkomen uit een IVA uitkering; de WIA uitkering die niet als schadelast door het UWV aan de werkgever wordt doorberekend.