Bij ontbreken Arbocontract volgt meteen een boete!

In navolging op de gewijzigde Arbowet die op 1 juli 2017 is ingegaan, wordt het sanctiebeleid aangescherpt. De Inspectie SZW heeft een toezichthoudende taak en geeft nu bij het ontbreken van een contract met een arbodienstverlener, of het ontbreken van een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie), eerst een waarschuwing.  Meestal krijgen organisaties dan  drie maanden de tijd om dit alsnog in orde te maken.  Per 1 oktober 2017 komt de waarschuwing voor het niet hebben van een contract met een Arbodienst of bedrijfsarts te vervallen. Vanaf dan krijgen organisaties die niet aan de wettelijke verplichting voldoen, metéén een boete opgelegd!

De overheid vind deze zwaardere sanctie op zijn plaats.  Het ontbreken van een contract kan betekenen dat een werknemer geen- of onvoldoende arbeidsgeneeskundige zorg krijgt, wat risico’s oplevert voor zijn/haar gezondheid en duurzame inzetbaarheid. De vernieuwde Arbowet moet dat juist voorkomen. De Inspectie SZW gaat ook meer aandacht geven aan het melden van beroepsziekten door bedrijfsartsen.

Heeft u al een Arbocontract, een RI&E en een preventiemedewerker? Wilt u controleren of u aan alle wetten en vereisten voldoet? Dat kan aan de hand van een zelfinspectie die u vind op een website van SZW, daar kunt u ook de boetes en sancties vinden.

U bent gewaarschuwd……..!