Beperken van risico op het verhalen van ZW-uitkering van ex-werknemers

Veel werkgevers realiseren zich niet dat zij nog een nawerking hebben in verantwoordelijkheid voor een zieke ex-werknemer.  Een ex-werknemer zonder baan of uitkering die binnen 28 dagen ziek wordt, valt namelijk nog onder het risico van de vorige werkgever.

Dit risico op een uitkeringsclaim van het UWV aan uw adres als werkgever, kunt u wel beperken. In de (tijdelijke) arbeidsovereenkomst kan een artikel worden opgenomen waarin staat dat de werknemer na beëindiging van het contract verplicht is een aansluitende WW uitkering aan te vragen.
Bij het aanzeggen dat een arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt/ eindigt, kunt u de werknemer weer wijzen op de afspraak tot het tijdig aanvragen van een WW uitkering. Om hierbij een vinger aan de pols te houden kunt u als werkgever aanbieden om bij de aanvraag van een uitkering te helpen. Dit is een gebaar van goed werkgeverschap, waarmee u uzelf kunt indekken tegen het risico op verhaal van een ZW uitkering (en daarmee indirect ook tegen een verhoging van de sectorpremie bij kleine werkgevers.)

Compan is u graag behulpzaam bij de uitwerking  hiervan voor uw onderneming.